văn phòng phẩm, van phong pham, officeplusBy 12/29/2014văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus

MÁY CHIẾU

 • BenQ MS 517

  BenQ MS 517

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 10500000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 518

  BenQ MX 518

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 12500000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ GP2

  BenQ GP2

  Máy chiếu kỹ thuật số đời mới nhất với Công nghệ  DLP

  Giá bán 13500000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ DCP10

  BenQ DCP10

  DOCUMENT CAMERA/VISUALIZER BENQ DCP10:
  Máy chiếu vật thể kỹ thuật số cho hình ảnh cực kỳ sắc nét kết hợp chiếu với Projector, TV, Monitor

  Giá bán 22900000 VND

  Đặt hàng

 • INNO 98C3

  INNO 98C3

  DOCUMENT CAMERA/VISUALIZER INNO 98 C3:
  Máy chiếu vật thể kỹ thuật số cho hình ảnh cực kỳ sắc nét kết hợp chiếu với Projector, TV, Monitor

  Giá bán 18700000 VND

  Đặt hàng

 • INNO I3

  INNO I3

  DOCUMENT CAMERA/VISUALIZER INNO i3:
  Máy chiếu vật thể kỹ thuật số cho hình ảnh cực kỳ sắc nét kết hợp chiếu với Projector, TV, Monitor

  Giá bán 14500000 VND

  Đặt hàng

 • INNO I5

  INNO I5

  DOCUMENT CAMERA/VISUALIZER INNO i5:
  Máy chiếu vật thể kỹ thuật số cho hình ảnh cực kỳ sắc nét kết hợp chiếu với Projector, TV, Monitor

  Giá bán 20800000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MW 516

  BenQ MW 516

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 17800000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MW 519

  BenQ MW 519

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 18800000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 660P

  BenQ MX 660P

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

  Giá bán 20900000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MW 663

  BenQ MW 663

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 22900000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 711

  BenQ MX 711

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

  Giá bán 23000000 VND

  Đặt hàng

 • BENQ MX 720

  BENQ MX 720

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 29900000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MW767

  BenQ MW767

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 38000000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 766

  BenQ MX 766

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 35000000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ LX 60ST

  BenQ LX 60ST

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực.

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 48000000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 815ST

  BenQ MX 815ST

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 27300000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 812ST

  BenQ MX 812ST

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 37600000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MW 817ST

  BenQ MW 817ST

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

   

  Giá bán 34390000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 850UST

  BenQ MX 850UST

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực tối

     

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 39900000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MP 780ST+

  BenQ MP 780ST+

  Máy chiếu 3D tương tác kỹ thuật số đời mới với công nghệ DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Giá bán 39200000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MW 860 USTi

  BenQ MW 860 USTi

  Máy chiếu 3D tương tác kỹ thuật số đời mới với công nghệ DLP hỗ trợ tốt
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Giá bán 54990000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX SP870

  BenQ MX SP870

  Máy chiếu kỹ thuật số đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu & công nghệ quản lý màu 3D độc lập

  Giá bán 68990000 VND

  Đặt hàng

Trang: 1 / 2 
1   2  
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
ENGLISH SPEAKING ASSISTANT